โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

     

 นายธวัชชัย  สุริยพร

 นายพรชัย ขันทะชา

นางสาวนิตยา เขียนนอก

นายประเวช  มาลี

       
นางวิภา  ดังโด่ง นางสถาพร  สุภาพ นางธนปพร  พลสิงห์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ