โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

เมนูหลัก

 

ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายวิชาการ
*ระบบแจ้งผลการเรียน
ระบบสอบออนไลน์ 
ระบบคลังความรู้tedet
การเขียนภาษาhtml
โครงการอบรมพัฒนาครู
แสนสุข plc
ประกันคุณภาพการศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
เอกสารเผยแพร่ผลงาน

 

 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม


ปฏิทิน

ธันวาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

นางสาวณัฐชยา  รักษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา  ทองยิ่ง

 นางอนงค์  ณ บางช้าง

นางถิรนันท์  บุณยพรรค 

 นางอุทุมพร  พิระภิญโญ นางสาวอลิชา  แซ่ว้า น.ส.ศิริขวัญ  ทองคำเหลือง น.ส.รัตติยาพร  ศรีบริบูรณ์  นางสาวสิตาภรณ์ ยิ่งเลิศ