โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

นางปรีญาพัชญ์  มาลารัตน์ธนากิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   

นายมานะพล อำนวย 

 นายชนก  สังคะรินทร์

สิบเอกจิรวัฒน์  อินทรน้อย

นายราเชนทร์  ศรีชัย

      
   นางสาวเจนจิรา  นิ่มวัฒนกุล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ