โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

เมนูหลัก

 

ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายวิชาการ
*ระบบแจ้งผลการเรียน
ระบบสอบออนไลน์ 
ระบบคลังความรู้tedet
การเขียนภาษาhtml
โครงการอบรมพัฒนาครู
แสนสุข plc
ประกันคุณภาพการศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
เอกสารเผยแพร่ผลงาน

 

 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม


ปฏิทิน

ธันวาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

นางวัลญา  เพ็ญธิสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

นางอุษา  บานเย็น

นางพิศมัย  สุภาวรรณ์

นางสาวเยาวรักษ์  วงศ์ใหญ่

นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์

 

นางสาวสิวินีย์  พรมบุตร

นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ 

นางสาวภัณฑิรา  ชนะศุภประภา 

นางสาวกุลญาดา  วงศ์จันทร์

     
 

 นางสาวเทียมจันทร์ เข็มเพชร

นายวีระยุทธ ลาศสะสุด