โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

เมนูหลัก

 

ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายวิชาการ
*ระบบแจ้งผลการเรียน
ระบบสอบออนไลน์ 
ระบบคลังความรู้tedet
การเขียนภาษาhtml
โครงการอบรมพัฒนาครู
แสนสุข plc
ประกันคุณภาพการศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
เอกสารเผยแพร่ผลงาน

 

 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม


ปฏิทิน

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

บุคลากร

 

นางสติล  คุณปลื้ม  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนสุข 

 

 
   


พระมหาสมพงษ์ กิตติคุโณ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 

พระมหาประยุทธ  จนฺทวํโส
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

 

 

       

นายเดช  ธีรสุนทรกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

 

พล.ร.อ.มานัส  ทองเจียม ร.น.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสุรางค์ สิริวัฒนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสุคนธ์  สินทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

       

นายสวัสดิ์  หอมปลื้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายวิม  กัลปนาท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ 

นางสาววราภรณ์  ฉันทกิจ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ 

 นายภราดร  มีรักษ์
ผู้ทรงครู
กรรมการ
       
นางชื่นชม  ศุภพิชญ์นาม
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ 
นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีธานี  ชาวสวน
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ 
ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจิตน์ จรูญผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแสนสุข กำลังปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1.


นายสุวิทย์ ชลิตาภรณ์

ครูใหญ่ 17 พ.ค.2499 - 1 มิ.ย. 2500
2.
นายแสวง ภัทรพิศาล
ครูใหญ่ 1 มิ.ย.2500 - 8 มิ.ย. 2514
3.
นายปรีดา แก้วจินดา
ครูใหญ่ 1 ก.พ.2515 - 31 ก.ค. 2518
4.
นายปราศรัย ชลวาสิน
อาจารย์ใหญ่ 14 พ.ย..2518 - 12 พ.ค. 2524
5.
นายประเสริฐ มงคล
ผู้อำนวยการ 12 พ.ค. 2524 - 9 ธ.ค. 2530
6.
นางสมปรารถนา เนตราคม
ผู้อำนวยการ 9 ธ.ค. 2530 - 5 พ.ย. 2532
7.
นางอุไรวรรณ สุพรรณ
ผู้อำนวยการ 5 พ.ย. 2532 - 5 พ.ย. 2535
8.
นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล
ผู้อำนวยการ 5 พ.ย. 2535 - 22 พ.ย. 2539
9.
นายภุชงค์ บุณยรัตนสุนทร
ผู้อำนวยการ 22 พ.ย. 2539 - 11 ม.ค. 2542
10.

นายสมคิด ดีรัศมี

ผู้อำนวยการ 11 ม.ค. 2542 - 16 ธ.ค.2542
11.
นายปรีชา ธีระวิทย์
ผู้อำนวยการ 16 ธ.ค.2542 - 29 ม.ค. 2544
12.
นางเตือนใจ อรัญยะนาค
ผู้อำนวยการ 29 ม.ค. 2544 - 8 ม.ค. 2546
13.
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
ผู้อำนวยการ 8 ม.ค.2546 - 4 พ.ย. 2546
14.

นายเสวก พลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ 5 พ.ย. 2546 - 20 ธ.ค. 2549
15.

นายอุทัย สิงห์โตทอง

ผู้อำนวยการ 12 ก.พ. 2550 - 8 ต.ค. 2551
16.

นายจำโนทย์ ปล้องอุดม

ผู้อำนวยการ 8 ต.ค. 2551 - 7 พ.ย. 2556
17.

นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์

ผู้อำนวยการ 8 พ.ย.2556 - 30 ก.ย. 2558
18.

นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการ 16 พ.ย.2558 - 8 พ.ย.2561
19.

ผู้อำนวยการ  9 พ.ย.2561 - 
20. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการ