วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

๒๙กรกฎาคม๒๕๕๗ วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข โดยมีนางรจนา สัญญาวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ณ โดมอเนกประสงค์ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ เป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมที่จัดการแข่งขัน เช่น การอ่านคำประพันธ์ วาดภาพวรรณคดี แข่งขันเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีด้วยวัสดุรีไซเคิล และนิทรรศการ บรรยากาศได้รับความรู้และความสนุกสนาน

Language preference