ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน 14/8/56

14 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดงานนิทรรศการ "ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน" เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2556 ณ หอประชุมและลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข โดยกิจกรรมนักเรียนเป็นผู้จัดกิจกรรม คุณครูเป็นที่ปรึกษา เริ่มงาน โดยท่านผู้อำนวยการจำโนทย์ ปล้องอุดม อ่านราชสุดดี รัชกาลที่ 4 บิดานักวิทยาศาสตร์ไทย และกล่าวเปิดงาน ในการงาน มีกิจกรรมออกร้านต่าง ๆ ของนักเรียนบรูณาการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ การแสดงของกลุ่มสาระศิลปะ การเต้น แสดงดนตรี การประกวดธิดารีไซเคิล การแสดงScience Show ตลาดshop การซื้อ ขายต้องสนทนาภาษาอังกฤษหรื่อ ภาษาอาเซียนเท่านั้น สนุกอย่างมีสาระจริง ๆ แล้วปีหน้าพบกันใหม่นะครับ

Language preference