ทำบุญตักบาตร 1/7/56

๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ทุกวันขึ้น ๘ ค่ำและ แรม ๘ ค่ำ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร

Language preference