พิธีไหว้ครู 27/6/56

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายจำโนทย์ ปล้องอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข เป็นประธานพิธีไหว้ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข

Language preference